Nyheder

​Ny datalov

Behandlingen af dine personoplysninger:

Guldbrand Køreskole har brug for visse personoplysninger for at kunne yde den undervisning, der er aftalt mellem køreskolen og dig (iht. persondataforordningens art. 6, 1, b, art. 6, 1, c og bekendtgørelse om kørekort). Der vil være tale om behandling af følgende personoplysninger: ID-oplysninger, CPR-nr., fødeland, evt. bedømmelsesskema, ansøgningsskema, lektionsplan, kursusbeviser evt. navn og CPR-nr. på indehaver(e) af forældremyndigheden (samtykkeerklæring) samt evt. ansøgning om dispensation.

Opbevaring og sletning:

Oplysninger angående din undervisning herunder lektionsplan skal opbevares i 2 år iht. bekendtgørelsen om kørekort. Aftalegrundlaget for den løbende undervisning hos køreskolen vil blive opbevaret i 5 år plus indeværende regnskabsår iht. bogføringsloven, eftersom at aftalegrundlaget skal anses som regnskabsmateriale.

Ansøgningsskema vil umiddelbart blive slettet efter, at skemaet er videregivet til politiet.

Bedømmelsesskema bliver udleveret til dig, og vil herefter ikke blive opbevaret hos køreskolen. Indehaverne af forældremyndigheden udfylder en samtykkeerklæring, hvis den pågældende elevs alder er 17 år. Denne samtykkeerklæring, bevis fra førstehjælpskursus og ANT-kursusbevis behandles hos Borgerservice. Dokumenterne slettes derefter hos Borgerservice i Vejle Kommune, hvorfor de efterfølgende ikke vil være tilgængelige for køreskolen. Ansøgningen angående dispensation videregives til Færdselsstyrelsen, og vil ikke være tilgængelig for køreskolen til viderebehandling.

Modtagere, der kan behandle dine oplysninger:

Under undervisningsforløbet videregiver eller overlader køreskolen dine personoplysninger til følgende modtagere:

·​Politiet og tilsynsførende

·​Evt. samarbejdende kørelærere

·​Manøvrebaner og køreteknisk anlæg.

·​Evt. tilmelding til udbydere af online undervisningsprogrammer

·​Kommuner, herunder Borgerservice og Landsforening

·​Ekstern underviser i førstehjælp

·​Administrationscentre

·​Færdselsstyrelsen

·​It-leverandører

Garanti:

Jeg er medlem af Dansk Kørelærerunion, og dette er også en sikkerhed for dig.

Links:

Dansk Kørelærer-Union

www.sikkertrafik.dk

www.betaling.koreprovebooking.dk

​Guldbrand Køreskole

CVR: 34986290

Damhaven 3 B 1 . sal

7100 Vejle

Telefon 3111 7100

Mail: info@guldbrandkoreskole.dk

Vi er medlemmer af​